top of page

Çatışma Yönetimi

İronik olsada aslında 'çatışma' birliktelikler için çok önemli ve faydalı bir fonksiyondur. Önemli olan kısım ise iyi yönetilebilmesidir. Ancak kontrolden çıkan bir çatışma faydasını yitirip zararlı olmaya başlar. 
Özellikle kurumların 'Çatışma Yönetimi' eğitim faaliyetlerine önem vermelerinin ve katılımcı olmalarının sebebi ise bu eğitimlerin etkisine olan inançlarıdır.
bottom of page